Management de Proiect

Management de proiect

Filozofia noastra de management este aceea de dezvoltare a unei relatii de lucru interactiv intre factori implicati in proiect (client, proiectant, constructor, autoritati). Procesul de management incepe imediat dupa atribuire contractului pana la finalizarea proiectului.

Serviciile de management in constructii pot fi impartite in doua faze: preconstructie si constructie.

Faza de preconstructie poate aduce plus valoare, economii de costuri precum si identificarea si eliminarea unor potentiale riscuri pentru a putea oferi un rezultat previzibil. In timpul fazei de preconstructie oferim planificarea si programarea activitatilor, estimari de costuri, optimizari de costuri, dezvoltarea bugetului si precalificarea constructorilor.

Faza de constructie consta in coordonarea subcontractorilor, monitorizarea bugetului, verificarea cantitatilor si a calitati lucrarilor executate conform proiect, comunicarea continua cu toti factorii implicati si asigurarea ca proiectul va fi pe deplin functional.

Managementul de Proiect reprezinta abilitatea de coordona resursele umane, materiale si financiare pe intreaga durata de viata a proiectului, pentru atingerea obiectivelor proiectului timpul, calitatea si bugetul estimat, dar nu in ultimul rand satisfactia clientului.

Managementul de Proiect

Cuprinde organizarea, controlul si coordonarea procesului de proiectare, avizare si constructie propriu zisa a proiectului de la initiere pana la finalizare, in vederea atingerii asteptarilor clientului. Managementul de proiect implica planificarea, coordonarea si controlul unei varietati mari de activitati complexe ce se schimba de la proiect la proiect. Managementul de proiect implica parcurgerea a cinci etape esentiale in derularea unei investitii: Initierea, Planificarea, Executia, Monitorizarea si Incheierea.

Managamentul costurilor

Cuprinde estimarea initiala a proiectului, panificarea costurilor, previziuni, monitorizare, management si raportare a Bugetului proiectului. Implementarea unei structuri de management al costurilor va ajuta ca investitia sa ramana in bugetul si perioada estimata.

Pe perioada de derulare a investitiei, toate cheltuielile sunt inregistrate si monitorizate, pentru a avea siguranta ca proiectul se incadreaza in planul de costuri initial.

Contract Management & Achizitii

Se ocupa de identificarea furnizorilor si colaboratorilor, evaluarea si selectia acestora, elaborarea documentatie de licitatie, antemasuratori, specificatii tehnice, evaluarea licitatiei, negocierea si semnarea contractelor. emiterea comenzilor si urmarire evolutiei contractelor.

Supervizare a Lucrarilor / Consultanta tehnica

Presupune acordarea de consultanta tehnica si administrativa, planificand si gestionand subcontractantii anagajati de catre client, asigurand daca este cu putinta, realizarea de economii si termene mai scurte in favoarea clientului.

Acest serviciu se adreseaza cu precadere investitorilor imobiliari ce isi doresc sa optimizeze costurile investitiei, sa diminueze riscurile ce pot aparea pe parcursul derularii acesteia precum si garantia ca activitatile sunt coordonate cel mai adecvat mod cu putinta.