Consultanta in Afaceri

Consultanţă de afaceri

În această secţiune veţi putea accesa informaţii privind asistenţa de specialitate acordată întreprinderilor (recomandări de ordin comercial, economic, fiscal, legislativ, import-export), precum şi informaţii pe subiecte de actualitate din mediul de business.

Când apelăm la consultanţă?

 • când procesele companiei nu funcţioneaza în mod optim;
 • când infrastructura curentă a societăţii nu este cea mai potrivită;
 • când se urmăreşte revigorarea activităţii companiei;
 • când firma s-a dezvoltat rapid şi este nevoie de recalibrarea proceselor.

Ce aşteaptă întreprinzătorii de la consultanţi?

 • Să poată accesa studii de piaţă relevante pentru domeniul lor de activitate;
 • Să fie asistaţi în obţinerea de credite;
 • Să fie asistaţi în analiza oportunitatilor de investitii existente pe piaţă;
 • Să recruteze personal calificat;
 • Să-şi însuşească cunoştinţele tehnice ale consultantului şi metodele pe care le foloseşte acesta pentru identificarea problemelor;
 • Să poată opera schimbări în fluxurile interne ale companiei;
 • Să deprindă tehnicile moderne de analiză a afacerii – interviul, diagnosticul, comunicarea, motivarea oamenilor, feedback-ul, evaluarea etc.

Beneficiile serviciilor de consultanţă

Direct sau indirect, toate schimbările generate şi implementate cu ajutorul consultanţilor trebuie să contribuie la îmbunătăţirea activităţii firmei.

Principalele beneficii ale serviciilor de consultanţă sunt:

 • creşterea competenţei şi a autorităţii firmei în zona în care işi desfăşoară activitatea;
 • identificarea de oportunităţi noi de afirmare pe piaţă;
 • creşterea vitezei de executie, dar şi a calităţii produselor şi serviciilor companiei.

De ce ezită întreprinzătorii să apeleze la consultanţi?

 • Identificarea unui consultant competent este dificilă şi necesită mult timp. Întreprinzătorii nu sunt dispuşi să investească timp şi energie într-un astfel de demers;
 • Furnizarea de fapte şi cifre referitoare la organizarea întreprinderii către persoane străine de aceasta este privită cu reticenţă;
 • Faptul că o companie apelează la servicii de consultanţă poate fi interpretat ca o lipsă de competenţă din partea managerului;
 • Consultanţii sunt deficitari la capitolul experienţă practică de afaceri.
 • Majoritatea întreprizătorilor consideră că doar întreprinderile mari iţi pot permite să plătească tarifele de consultanţă.

Ce sunt incubatoarele de afaceri?

Incubatoarele de afaceri reprezintă o soluţie alternativă pentru serviciile de consultanţă plătite.

Acestea pun la dispoziţie întreprinzătorilor următoarele facilităţi:

 • un spaţiu pentru desfăşurarea activităţii, cu o chirie modică;
 • toate utilităţile necesare desfăşurării activităţii;
 • asistenţa unor consultanţi specializaţi în managementul afacerii;
 • costurile sunt suportate, în mare măsură, de stat sau de organizaţii internaţionale.

Dezavantaje:

 • în momentul în care firma se dezvoltă (are deja un număr de angajaţi), va trebui să cedeze spaţiul unui alt solicitant;
 • reţeaua de incubatoare de afaceri este destul de restrânsă şi slab mediatizată.

Costurile serviciilor de consultanţă

 • Costul serviciilor de consultanţă diferă în funcţie de complexitate şi se pot situa, conform recomandărilor Asociaţiei Consultanţilor în Management din România, între 50 $/zi pentru consultanţi seniori şi 500 $/zi, tariful practicat de firmele de consultanţă internaţionale.
 • Centrele de consultanţă funcţionează pe baza de finanţări aprobate.
 • Costurile serviciilor de consultanţă pot reprezenta plata unui procent din profitul brut, dacă în urma consultanţei s-a produs creşterea cuantificabilă a cifrei de afaceri a companiei.

Ce presupune contractarea serviciilor de consultanţă

Întreprinzătorul care doreşte să contracteze servicii profesionale de consultanţă trebuie sa parcurgă urmatorele etape:

 • să realizeze o minimă informare asupra pieţei de consultanţă: cine sunt consultanţii care îl interesează, ce specialitate au aceştia, ce metode folosesc, pentru cine au mai lucrat, ce reputaţie au, care este nivelul onorarilor practicate etc.
 • să definească problemele pe care doreste să le rezolve prin intermediul consultanţei: antreprenorul trebuie să stie exact ce merge prost sau ce ar putea merge prost în companie, ce doreşte să îmbunătăţească, de ce consideră că are nevoie de un specialist şi de ce nu poate rezolva singur problema respectivă;
 • să definească obiectivul procesului de consultanţă;
 • să identifice consultantul cel mai potrivit pentru compania sa:această etapă presupune o selecţie riguroasă, bazată pe o evaluare atentă a propunerilor firmelor în domeniu;
 • să elaboreze un program comun de acţiune agreat cu specialistul în consultanţă: managerul trebuie să participe activ în toate etapele procesului de consultanţă;
 • să evalueze rezultatele implementării soluţiilor propuse de consultanţi.

Ce trebuie să cuprindă un contract de consultanţă

 • Părţile contractante (consultantul şi beneficiarul);
 • Obiectivele, descrierea lucrării, data de începere, planificarea calendaristică, durata contractului;
 • Produsele procesului de consultanţa şi rapoartele (documentaţia şi rapoartele livrate beneficiarului);
 • Onorarii şi cheltuieli (onorarii ce trebuie facturate, respectiv cheltuieli ce trebuie rambursate consultantului);
 • Procedura de facturare şi de plată;
 • Responsabilitatea profesională (utilizarea informaţiilor confidenţiale, evitarea conflictului de interese şi alte aspecte necesare).
 • Drepturile de autor
 • Obligaţii (obligaţia consultantului pentru pagube aduse beneficiarului, limitarea obligaţiilor).
 • Condiţiile de reziliere a contractului;
 • Arbitrajul (jurisdicţie, procedură de rezolvare a disputelor).
 • Semnătura şi dată.