Masura 2.2

Măsura 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor
Beneficiari:

IMM-urile din mediul urban, precum si intreprinderi mijlocii non-agricole din mediul rural cu un istoric de funcționare de minim 1 an.

Se vor finanța:

Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție / servicii IMM, inclusiv dotarea cu active corporale și necorporale;
activitățile necesare pentru parcurgerea și implementarea procesului de certificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice;
Promovarea produselor și serviciilor, realizarea de site-uri pentru prezentarea activității și a produselor sau serviciilor promovate, inclusiv instrumente de vânzare on-line;
Activități specifice procesului de internaționalizare (participarea la târguri și expoziții internaționale, investiţii în adaptarea proceselor tehnologice de producție la sistemele de certificare și standardizare specifice piețelor de export, etc)
Activitățile de achiziționare de instalații și echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie sau sisteme care utilizează surse regenerabile alternative de energie;
Activitățile de implementare și certificare a sistemelor de management a calității ISO;
Activități de inovare de produs sau proces.
Zona de acţiune:

Mediul urban şi rural