Masura 2.1

Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (Micro+IMM)
Obiective/Priorități și măsuri:

Măsura 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.
Beneficiari:

Microîntreprinderile cu un istoric de funcționare de minim 1 an din mediul urban, precum și incubatoarele și acceleratoarele de afaceri (în calitate de agenți economici)

Se vor finanța:

Construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție / servicii IMM, inclusiv dotarea cu active corporale (construcții noi necesare desfășurării activităților specifice, dotarea cu echipamente, etc) și necorporale (tip brevete, licențe, etc. şi alte drepturi și active similare);
Crearea/ modernizarea/ extinderea incubatoarelor / acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.
Zona de acţiune:

Mediul urban