Sub-masura 7.6

Submăsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

SCOPUL investițiilor sprijinite în cadrul acestei sub- măsuri este de protejare a patrimoniului cultural sau/ și realizare a investițiilor pentru conservarea moștenirii de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a modernizării așezămintelor culturale.

OBIECTIVELE submăsurii 7.6:

– Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale;

– Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai în zonele rurale;

– Dezvoltare locală sustenabilă;

BENEFICIARII:

– Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

– ONG-uri definite conform legislației în vigoare;

– Unități de cult conform legislației în vigoare;

– Persoane fizice autorizate/societăți comerciale care dețin în administrare obiective de patrimoniu cultural de utilitate publică, de clasă B;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:

– 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, NEgeneratoare de profit dar

– nu va depăși 500.000 euro;

– 85% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele de utilitate publică, generatoare de profit dar

– nu va depăși 200.000 euro;