Sub-masura 4.2

Submăsura 4.2 – Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole

SCOPUL submăsurii: sprijinirea întreprinderilor care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole.

OBIECTIVELE submăsurii 4.2:

– Înființarea și / sau modernizarea unităților de procesare și comercializare;

– Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse;

– Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de energie

– Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile;

– Creşterea numărului de locuri de muncă.

BENEFICIARI:

– Întreprinderile definite conform legislației naționale în vigoare;

– Cooperativele (societăți cooperative agricole, societăți cooperative de valorificare, cooperative agricole), grupuri de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare, care deservesc interesele membrilor;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL va fi de:

– 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative

– 40% pentru alte întreprinderi

și nu va depăși:

– 1.000.000 Euro/ proiect pentru IMM;

– 1.500.000 Euro/ proiect pentru alte întreprinderi;

– 2.500.000 Euro/ proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, forme asociative cooperative și grupuri de producători.

Submăsura 4.2a – Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol

SCOPUL submăsurii: sprijin pentru investiții corporale și necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și a produselor din fructe.

OBIECTIVELE submăsurii 4.2a:

– înființarea, extinderea și/ sau modernizarea unităților ce procesează materie primă provenită din sectorul pomicol menționată în Anexa I de la TFUE;

– înființarea, extinderea și/ sau modernizarea de rețelele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și ambalare;

– producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile în unitatea proprie;

– eficientă energetică;

– acțiuni de marketing;

BENEFICIARI:

– Întreprinderile micro, mici, mijlocii și mari, definite conform legislației naționale în vigoare;

– Grupurile de producători și cooperativele (societăți cooperative agricole și de aprovizionare și cooperative agricole), cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

Întreprinderi micro și mici – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 600.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;

– 900.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare);

Întreprinderi mijlocii – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 800.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;

– 1.100.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare).

Întreprinderi mari – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 1.000.000 euro pentru proiectele care nu presupun investiții care acoperă tot lanțul alimentar;

– 1.500.000 euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (colectare, sortare, depozitare, ambalare, procesare).