Sub-masura 4.1

SubMăsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole și în ferme de animale

SCOPUL submăsurii: sprijinirea investițiilor pentru creșterea competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente, precum și investițiile pentru modernizarea și îmbunătățirea calității activelor fixe.

BENEFICIARI:

– Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

– Cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole), grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:
În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO (valoare producție standard) sprijinul public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:

– pentru proiectele care prevăd achiziții simple:

– maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;

– pentru proiectele care prevăd construcții-montaj:

– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal;
– maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;

– pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:

– maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:

– pentru proiectele care prevăd achiziții simple:

– maximum 500.000 euro;

– pentru proiectele care prevăd construcții- montaj:

– maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;

– pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate:

– maximum 2.000.000 euro;

În cazul cooperativelor și a grupurilor de producători sprijinul va fi 50% fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției.

Submăsura 4.1a – Invesții în exploatații pomicole

SCOPUL submăsurii: creșterea competitivității exploatațiilor pomicole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole.

OBIECTIVELE submăsurii 4.1a

– Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor pomicole;

– Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute;

– Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare;

– Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de energie.

BENEFICIARII:

– Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

– Grupurile de producători și cooperative agricole care activează în sectorul pomicol, cu condiția ca investițiile realizate să deservească interesele propriilor membri;

SPRIJINUL NERAMBURSABIL se va acorda după cum urmează:

În cazul fermelor mici și al formelor asociative (grupuri de producători și cooperative) – intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

Pentru fermele mici

– 100.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

– 300.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);

– 450.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare, comercializare).

Pentru forme asociative (grupuri de producători și cooperative)

– 350.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

– 750.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);

– 1.050.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare, comercializare).

În cazul fermelor medii intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 200.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

– 600.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);

– 900.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare, comercializare).

În cazul fermelor mari intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

– 250.000 Euro pentru investițiile care presupun achiziții simple;

– 750.000 Euro în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare și reconversie);

– 1.050.000 Euro pentru investițiile care acoperă tot lanțul alimentar (producție, procesare, comercializare).