Granturi Elvetiene

Programul de Cooperare Romania – Elvetia isi propune să contribuie la reducerea disparităților economice și sociale existente între România și țările mai dezvoltate ale Uniunii Europene prin finanțarea de proiecte în valoare de 180 milioane franci elvețieni. România va putea accesa aceste granturi până în decembrie 2014. Plăţile şi durata de implementare se desfăşoară pe o perioadă de zece ani, respectiv până în 2019.

Contribuţia financiară elveţiană distribuită pe Fonduri Tematice și alocările financiare indicative :
Securitate – până la 18 milioane CHF
Reforme în domeniul sănătăţii – până la 10 milioane CHF
Reforme privind societatea civilă şi incluziunea romilor şi a altor grupuri vulnerabile – până la 27,8 milioane CHF
Burse, cercetare şi instruire vocaţională -până la 19,75 milioane CHF
Parteneriate şi Suport pentru Experţi – până la 8 milioane CHF

În anul 2014 se va deschide cel de al doilea rând de apeluri de proiecte pentru:
FONDUL TEMATIC PENTRU PARTICIPAREA SOCIETĂȚII CIVILE. SCHEMA DE GRANT PENTRU ONG-URI (prima rundă s-a încheiat în 2012)
Obiectivele generale ale schemei de grant pentru ong-uri:
consolidarea ONG-urilor românești și susținerea participării lor active în procesul formulării de politici, atât în calitate de expresie a societății civile, cât și ca furnizor de servicii; și
promovarea activităților organizațiilor societății civile care abordează cu precădere aspecte legate de mediu și furnizarea de servicii sociale, contribuind totodată la intărirea capacității lor organizaționale.
Componenta Social – alocare financiară de 2.000.000 CHF
Componenta Mediu – alocare financiară de 600.000 CHF

Beneficiari eligibili : organizații neguvernamentale și nonprofit, înființate legal și cu sediul în România

Valoarea Finanțărilor Nerambursabile:
granturi mici (pentru ambele Componente): 10.000 CHF – 75.000 CHF
granturi mari (exclusiv pentru Componenta Social): 75.001 CHF – 250.000 CHF
Durata Proiectelor:
pentru granturi mici: minim 12 luni și maxim 24 luni
pentru granturi mari: minim 12 luni și maxim 36 luni

FONDUL TEMATIC PENTRU PARTENERIATE ȘI EXPERȚI. SCHEMA DE GRANT PENTRU PARTENERIATE
Obiectivul general al schemei: promovarea și/sau consolidarea parteneriatele instituționale dintre partenerii români și elvetieni pentru:
a contribui la soluționarea provocărilor specifice dezvoltării
întărirea capacității și structurilor partenerilor instituționali români
a beneficia de valoarea adaugată elvețiană
a contribui la întărirea parteneriatelor
Alocarea Financiară vizată pentru prezenta Cerere de propuneri de proiecte este de 2.500.000 CHF (1.000.000 CHF pentru granturi mici și 1.500.000 CHF pentru granturi mari).

Valoarea Finanțărilor Nerambursabile:
granturi mici: 10.000 CHF – 100.000 CHF
granturi mari: 100.001 CHF – 250.000 CHF
Beneficiari eligibili:
organizații neguvernamentale și nonprofit, înființate legal și cu sediul în România, organizate și conduse conform legislației românești în vigoare cu privire la organizațiile neguvernamentale;
autorități române locale și centrale, instituții/agenții publice, servicii guvernamentale deconcentrate la nivel local, instituţii de educație, institute de cercetare cu profil non-profit
entități teritoriale române
parteneri sociali români (sindicate și patronate reprezentative și recunoscute la nivel național)

În cadrul prezentei Cereri de propuneri de proiecte, parteneriatul cu organizații/ institutii din Elveția este obligatoriu!

Durata Proiectelor:
Durata unui proiect va fi de minim 18 luni și maxim 36 luni; numai în cazuri excepționale și bine justificate, durata proiectelor poate fi mai mică de 18 luni (dar nu mai puțin de 12 luni) și doar în cazul granturilor mici.